Et værested for ensomme unge

House Grey 100px

Gå direkte til dit lokale værested og læs om Plexus og hvad du kan opleve i din by

Blå Glad Smiley

VISION

Vi arbejder for
at ingen unge skal
føle sig ensomme

Rødt X

HVAD ER PLEXUS?

Værested for
ensomme unge
mellem 20-35 år

Thumbs Up

FRIVILLIGE

Plexus er drevet
af frivillig, ud fra
Ung-til-Ung princippet

"Man føler sig ikke ensom,
når man har et sted som Plexus"

Bruger i Plexus

"Plexus er støttet af Egmont Fonden, som i samarbejde med Ungdommens Røde Kors udvikler og gennemfører frivilligbaserede aktiviteter under overskriften 'Plads til Livet'. Programmet har til formål at etablere positive fællesskaber for børn og unge der oplever store sociale udfordringer, således at de kan opretholde et almindeligt børne- og ungdomsliv"

Læs mere om Egmont Fonden

_Egm_fonden_logo_col_pos_RGB300_web

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdoms-organisation. Vi hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder.

Mere end 4500 frivillige udgør kernen i Ungdommens Røde Kors. Vi skaber en ny fremtid for udsatte børn og unge.

Læs mere om Ungdommens Røde Kors

URK_logo_300

Thumbs Up

BLIV FRIVILLIG

Vil du være en del af Plexus?

København
Aarhus
Odense
Roskilde
Slagelse
National

Hus

VÆRESTEDER

Find dit lokale værested:

København
Aarhus
Odense
Roskilde
Slagelse
Mangler din by?

Taleboble

KONTAKT

Vælg hvilken afdeling

København
Aarhus
Odense
Roskilde
Slagelse
National