“Man lærer altid noget nyt, når man kommer i Plexus – både fra samtaler med de frivillige, de andre deltagere, og når vi spiller spil og laver mad. Jeg har også fundet ud af, at det ikke er så svært at lave mad”

Deltager i Plexus

Deltagere af Plexus er unge mennesker i alderen 20 til 35 år, der af forskellige årsager har svært ved at danne sig et socialt netværk.

De deltagere, der kommer i Plexus, kan have haft meget forskellige livsforløb, og det er svært at lave et stereotypt portræt af en Plexus-deltager. Nogle er vokset op i ressourcesvage familier, er måske blevet mobbet som barn og har måske altid følt sig ved siden af. Andre kan have haft en helt ubemærkelsesværdig opvækst med gode venner og familie for så i ungdomslivet at være blevet ramt af en depression eller andre forhold, der har vendt op og ned på livet og gjort det svært at være i og danne sociale relationer.

Et trygt socialt rum
Fælles for deltagerne i Plexus er dog, at de står et sted i livet, hvor de har lyst til at bryde ud af ensomhed. De er i grænselandet mellem at have lysten til at skabe et netværk og evnen til at gøre det inden for samfundets normale sociale sammenhænge. Det kan være, at en psykisk sygdom gør det svært at skabe relationerne, men det kan også være, at brugeren blot ikke indgår i nogen meningsfulde sociale sammenhænge sammen med andre unge, fordi brugeren for eksempel er på kontanthjælp eller førtidspension.

Det som Plexus kan give, er et trygt socialt rum, hvor der er plads til forskellighed. Her bliver alle set og hørt. Og det er samtidig helt i orden ikke at være den hurtigeste eller bedste. Her er en tro på, at alle mennesker har noget at byde på, og her er støtte og hjælp til dem, som rækker ud.

“Det er rart at komme her, fordi man møder mange nye mennesker. Jeg synes, at det er vildt hyggeligt at hjælpes ad med at lave mad, rydde op osv. Det giver ekstra motivation for at komme her, at man laver noget sammen.

Deltager i Plexus