Der er ingen professionelle ansat i Plexus. Og alle niveauer af organisationen bliver drevet af frivillige fra Ungdommens Røde Kors.

De frivillige er almindelige unge mennesker i alderen 20 til 35 år med forskellige baggrunde. De har ikke nogen særlige uddannelser, som giver dem kompetence til at arbejde på mødestedet. Men de har et overskud og en lyst til at gøre en forskel for andre unge.

Og det er netop, hvad det frivillige arbejde i Plexus går ud på. Nemlig på en hjemlig og uformel måde at skabe og formidle kontakt mellem unge, hvis hverdage og problemstillinger minder om hinanden.

Brugerne kan have fået konstateret psykisk sygdom, men i Plexus bliver de ikke konfronteret med det. Det er de frivilliges mål at skabe et frirum, hvor der af princip ikke tales om sygdom. Og hvor det er samværet og de mere dagligdags problematikker, som unge mennesker tumler med, der er i fokus.

Brugerne kunne sagtens være blevet hjemme, men de vælger selv at komme ned i Plexus. De frivillige er heller ikke forpligtet til at være der. Og på den måde opstår der et dynamisk miljø, hvor alle er til stede, fordi de har lyst til det. Noget mange brugere værdsætter, fordi de typisk har meget kontakt med professionelle behandlere.

De frivillige har et tæt fællesskab, hvor de bakker op og hjælper hinanden med at løse de problemer og konflikter, som måtte opstå i et miljø med meget forskellige mennesker. Hver vagt bliver evalueret, og har der været problemer bliver det taget op af styregruppen eller på kvartalsmøderne.