Plexus er et mødested for unge i alderen 20 til 35 år, der af forskellige årsager har svært ved at danne sig et socialt netværk.

mødestedet bliver drevet af frivillige fra Ungdommens Røde Kors, som sørger for at skabe trygge rammer, så den enkelte bruger føler sig velkommen og set. Målet er, at færre unge skal føle sig ensomme. Og at det på længere sigt kan forebygge større sociale problemer, der kan føre til misbrug eller kriminalitet.

I Plexus lægger vi vægt på den hjemlige hygge og de ganske almindelige gøremål og samtaler, da det ofte er noget, nogle af de unge mangler i hverdagene. Enkelte har også glæde af at lære helt basale ting som det at købe ind og klare en opvask.

Brugerne kan spise gratis i Plexus, men de skal melde sig til den første halve time i åbningstiden. De forpligter sig desuden til at hjælpe til med at købe ind, lave mad eller vaske op. Formålet med dette er primært socialt, da det at tage opvasken eller skrælle kartofler kan være en god beskæftigelse, når man “drøfter verdenssituationen”. Samtidig har vi fokus på, at brugerne har behov for et sundt måltid mad. Og at det især er gennem arbejdet med indkøb, madlavning og opvask, at brugerne kommer hinanden naturligt ved.

Ud over den almindelige hygge omkring madlavning og spil, sørger de frivillige for at arrangere aktiviteter for brugerne. Det kan for eksempel være, at vi laver sushi sammen i køkkenet i Plexus, eller at vi tager en gruppe af sted for at spille minigolf med hinanden.

Ikke et behandlingssted
Brugerne kan have fået konstateret en psykisk sygdom, men vi taler af princip ikke om sygdom på stedet. Den primære opmærksomhed er i stedet rettet mod hyggeligt samvær og de almindelige problemer, brugerne kan have i deres egenskab af at være unge mennesker. Plexus er altså ikke et sted, brugerne søger hen for at blive konfronteret med eller få behandlet en sygdom. Men for at få et åndehul og en følelse af normalitet.

Af samme grund er der heller ingen krav til uddannelse eller særlige faglige kompetencer for at kunne starte som frivillig. Og der er heller ikke noget egentlig uddannelsesforløb, som de frivillige skal følge, efter de er begyndt.

Til gengæld er det vigtigt, at de frivillige har et personligt overskud og et ønske om at hjælpe andre. Og at de får en bevidsthed om de begrænsninger og muligheder, som de og Plexus har, samt nogle redskaber til at håndtere de situationer, der kan opstå i et miljø, hvor mange mennesker skal blive enige om sociale spilleregler.

De frivillige evaluerer forløbet efter hver vagt. Og frivilliggruppen laver jævnligt større evalueringer og tilpasser løbende de fremgangsmåder, som mødestedet benytter.

 

Målsætninger for Plexus

Hverdagen i Plexus indeholder nogle almindelige aktiviteter, som kan være både planlagte og impulsive. Meningen med dem er, at de skal give nogle umiddelbare resultater i form af viden og erfaring med sociale spilleregler og relationer. Vores forventning er, at brugerne tager disse erfaringer med sig i livet og dermed opfylder vores målsætninger på både kort, mellemlangt og langt sigt.

Forandringsteori