Vi har i Plexus et mål om, at nå ud til flere ved at åbne flere mødesteder. Hvis du kan hjælpe os med noget af nedenstående, er du meget velkommen til at kontakte os.

At åbne et Plexus-mødested kræver 4 ting:

  • Lokale
  • Brugere
  • Frivillige
  • Økonomiske midler

Lokale

I Plexus er hjemlig hygge meget vigtig. Vi forsøger at skabe en hyggelig dagligstue, som kan være centrum for oplevelerne og samtalerne i Plexus. Derudover laver vi mad og spiser dammen, hvilket naturligvis kræver et godt køkken og spisepladser. Der skal helst være plads til mindst 16 spisende. Vi har i København, Aarhus og Odense en lejlighed centralt i byen, og det er vores håb at lign. forhold kan skabes flere steder.

Brugere

Ensomme unge findes desværre de fleste steder. Vores opgave består i, at nå ud til de brugere, som vil have gavn af at komme i Plexus og gøre dem opmærksomme på os og trygge ved at skulle komme i Plexus. Vi laver selv PR-arbejde, men for os er det vigtigt at samarbejde med lokale aktører. De skal vide, at vi er i byen og hvad de kan bruge os til, så de dermed kan henvise brugere til os.

Frivillige

Frivillige er hjertet og drivkraften i Plexus. Vi er afhængige af, at vi i nye byer kan finde og tiltrække nok frivillige, som har tid og lyst til at arbejde med ensomme unge. De frivillige skal ligesom brugerne være mellem 20-35 år. Som en del af Ungdommens Røde Kors har vi et godt netværk og erfaringer med at tiltrække frivillige.

Økonomiske midler

Vores primære udgift til et Plexus mødested er til aftensmad, som vi gratis tilbyder brugerne. Derudover har vi udgifter til aktiviteter, møder, uddannelse, PR og sekretariatsbistand. For at vi kan åbne nye mødesteder er vi afhængig af, at bliver støttet økonomisk. Det kan f.eks. være lokal støtte fra den pågældende kommune eller en national fond der ønsker at sætte fokus på ensomhed.