Brugere med til frivilligsamtaler? Brugere der selv står for at planlægge aktiviteter? Brugere der tager alene ud for at handle? Brugere i styregruppen? Er det muligt? Skal det være muligt? Eller er det bare en lallet hippie-utopi, der aldrig kan fungere i praksis? Det synes vi ikke i den nationale styrgruppe, og det synes vi i URK generelt heller ikke.
Men hvis du gerne vil udfordre os på dette og meget andet eller bare sprudler af gode idéer til, hvordan vi kan sikre større brugerinddragelse, så skal du komme til national samling i Plexus.

 

National Plexus-samling 2016

Thumbs Up

UDDANNELSE

Erfaringsudveksling
med Plexus-frivillige
fra andre væresteder

Rødt X

ÅRSMØDE

Næste års
nationale Styregruppe
skal vælges

Blå Glad Smiley

HYGGE

Vi spiser aftensmad 
sammen og inviterer
til sjov og fest

 

Det kan også være, du bare gerne vil høre lidt mere om året der gik i det nationale Plexus og arbejdet i den nationale styregruppe. Hvor skal Plexus 5 eksempelvis åbne? Hvad er den der registeringsapp, jeg har hørt rygter om, og hvad betyder den for mig og min Plexus? Er det virkelig rigtigt, at der var brugere med på folkemødet, og hvordan gik det egentligt? Det kan også være, du bare gerne vil vide, hvad fanden de egentlig laver i den der nationale styregruppe?

Det kan også være, du gerne vil være med til at bestemme, hvad der skal ske i den nationale styregruppe i det kommende år. Skal vi eksempelvis blive ved med at åbne flere væresteder? Skal vi lave bedre uddannelsesmuligheder for de frivillige i Plexus? Skal vi have en hel brugerweekend eller brugerferie på tværs af lokale væresteder i 2017? Hvordan skaffer vi penge til at finansiere Plexus efter 2017? Skal brugerne selv til at betale for deres mad i 2017? Skal vi have en erfaringsudvekslingsplatform for frivillige på tværs af væresteder? Og kan jeg være med til at beslutte alt dette, hvis jeg stiller op til den nationale styregruppe?

Det kan også være, du bare har lyst til at erfaringsudveksle og hygge med nogle frivillige fra andre væresteder om konkrete dilemmaer på værestederne. Kan man fx tillade sig at afvise en frivillig efter ansættelsessamtalen? Hvordan får man de frivillige til at deltage på kvartalsmøder? Kan man tillade sig at stille som krav, at frivillige skal prioritete sociale arrangementer med de andre frivillige?

Alt dette og meget andet har du mulighed for at få svar på, hvis du kommer til det nationale Plexus-samling. Det hele finder sted i Roskilde lørdag den 29 oktober kl. 12. Alt efter hvor mange vil bliver, skal vi enten være hos Plexus Roskilde eller i “Byens Hus”. Plexus betaler for mad og transport frem og tilbage. Der vil være fest om aftenen, og den nationale styregruppe hjælper gerne med at finde overnatningsmuligheder for dem, der kommer langvejs fra.

Du tilmelder dig via Facebook-begivenheden: https://www.facebook.com/events/663548803799595/

I passende tid før dagen, vil du blive kontaktet, og så aftaler vi nærmere om transport og overnatning.

Kærlig hilsen den nationale styregruppe.

 

 

House Grey 100px

Vi mødes i

Med afgang fra

Plexus-Logo-Roskilde-Text-H40px

29. oktober 2016
Kl. 12.00

Plexus Aarhus Logo

(Tog)
Kl. 08.45

Plexus København Logo

(Tog)
Kl. 11.02

Plexus Odense Logo

(Tog)
Kl. 10.24

 

 

Program (foreløbigt)

12.00 Ankomst og velkomst
(Nyt siden sidst nationalt og lokalt)
12.30 Teambuilding
13.00 Medinddragelse – god inddragelse?
14.30 Pause
14.45 Fra frivilligkontrakt til social kontrakt
16.15 Pause
16.30 Snak om handleplan
17.30 Officielt årsmøde
18.00 Madlavning og fest

 

“Man kommer hjem med nye input,
og har lært flere skønne frivillige at kende”

Frivillige i Plexus

Plexus Nationale Styregruppe

Alle aktivitetskoncepter i Ungdommens Røde Kors (27 stk.) har en National Styregruppe, som i URK-sprog blot hedder Styregruppe.

Plexus’ nationale styregruppe består af op til syv personer. De vælges jævnfør Plexus´ forretningsorden på årsmødet i oktober eller indsuppleres efterfølgende hvis behovet opstår. Arbejdet i den nationale styregruppe består i at samle og forankre Plexus på tværs af de lokale væresteder og facilitere de ting som giver mening at være fælles om nationalt.

Gruppen er ansvarlig for samarbejdet med den tilknyttede konsulent og praktikant fra URKs sekretariat, og derigennem at bidrage til URK og sørger for at gensidige forventninger bliver opfyldt, samt URKs krav bliver opfyldt og videreformidlet.

Den nationale styregruppe er ansvarlig for følgende punkter:
Strategi – PR – Koncept – Økonomi – Årsmøde – Opstart – Uddannelse – Dialog med Landsstyrelsen – Eksternt samarbejde

De vigtigste arbejdsredskaber for den nationale styregrupper er:
Forandringsteorien – Forretningsorden – Frivilligmappen – Årlig handleplan – Budget

Plexus’ nationale Styregruppe arbejder hvert år ud fra en handleplan, i 2016 er overskrifterne:

 • Effekt og viden (Evaluering)
 • Læring
 • Frivilligmappen
 • PR
 • Plexus i mindre byer
 • Fra bruger til Frivillig
 • Medvind

Læs hele handleplanen for 2016

Sidste år blev følgende valgt som medlemmer af den nationale styregruppe

 • Morten Bernd Jensen (Formand)
 • Sara Arvig
 • Allan Thuesen
 • Simone Marie Madsen
 • Nikara Malkeyeva
 • Caroline Sofie Jørgensen
 • Sara Ferrigno Eriksen

Alle kan stille op til den nationale stryrregruppe, og hvis du er nysgerring på at høre mere om arbejdet er du velkommen til at kontakte os, styregruppe@plexus.dk.

Thumbs Up

BLIV FRIVILLIG

Vil du være en del af Plexus?

København
Aarhus
Odense
Roskilde
National

Hus

VÆRESTEDER

Find dit lokale værested:

København
Aarhus
Odense
Roskilde
Mangler din by?

Taleboble

KONTAKT

Vælg hvilken afdeling

København
Aarhus
Odense
Roskilde
National